11/20/2014

Simona, at Fashion LIVE!


I love a good coat. Doesn't matter if thrifted or a designer piece, I think one of the key things with coats is, they should look good from any angle - front, side, back. That was one of the reasons why I love Simona's coat (and actually forgot to ask where it was from. Not that it matters. Thrifted or designer, remember. Right. Still. Where is it from pleaaase?)
I also love the fact that it looks so clean and simple and yet you can already see the ways you can fold it, tuck it, twist it, to create a new look. Versatile minimalism all the way!

Dobrý kabát je úplným základom zimného šatníka. Jedno, či zo sekáča alebo od dizajnéra, jednou z dôležitých črt dobrého kabáta je, že by mal vyzerať dobre zo všetkých strán - zpredu, boku, zozadu. To bol jeden dôvodov, prečo ma zaujal Simonin kabát (a úplne som sa zabudla spýtať odkiaľ ho má. Nie, že by na tom záležalo. Sekáč alebo dizajnér, všakže... Tak. Ehm. Odkiaľ je, prosííím?). 
Lebo na tomto kabáte ma ešte baví fakt, že vyzerá tak krásne jednoducho a čisto, a pritom už na obrázku vidíte všetky možnosti ako sa dá prehnúť, zapraviť, prehodiť a vytvoriť tak nový spôsob jeho nosenia. Verzatilný minimalizmus, to je ono.11/17/2014

People and living for EVA magazine: House on the lake


It's been late summer when I photographed this house and its inhabitants for EVA magazine's People and living column. It is one of those places where you feel instantly well, just sitting on the terrace overlooking the lake, and don't want to leave (especially if there are some cuddly animals around). Also, I realized, I wouldn't be able to have a home office here, the connection between the exterior and interior keeps you daydreaming (admitting, this might also be contributed to the fact of simply getting out of Bratislava). Peter is also the architect and builder of the house, both with Patrícia (who is a graphic designer and you can see her touches in the interior) they did a lot of the work themselves, recycling many things in the process.
The result is a very tasteful, comfortable space, that was nominated this year in the category of Family houses at CEZAR, the Slovak Awards for Architecture.

Bolo to príjemné, neskoré leto, keď bola fotiť tento dom na jazere a jeho obyvateľov pre rubriku Ľudia a bývanie časopisu EVA. Dom na jazere je miestom, kde sa okamžite cítite dobre, stačí sedieť na terase s výhľadom na jazero a ten pokoj vás úplne pohltí a nechcete sa odtiaľ pohnúť (najmä, keď máte ako bonus prítulnú domácu zver). A nie, že sa vám iba nechce odísť, ja si ani neviem predstaviť tu mať home office napríklad, to prepojenie exteriéru a interiéru je také silné, že by ste len pozerali von (pripúšťam, čiastočne to môže byť aj tým, že proste vypadnete z Bratislavy na chvíľu). Peter je architektom a v tomto prípade aj staviteľom domu, spolu s Paťou (ktorá je grafická dizajnérka a jej ruku jasne cítiť v interiéri) na ňom väčšinu vecí robili vlastnoručne, pričom veľa vecí zrecyklovali napríklad priamo zo stavby.
Výsledkom je čistý, útulný priestor, ktorý bol tento rok nominovaný na CEZAR-a, Cenu za architektúru, v kategórii Rodinné domy.Inspired by their travels and Asian architecture, the house is standing above the ground, covered in a lot of wood and without a fence around it. As they say, fences only divide people, and here they are trying to live happily together with the few neighbours around the lake.

Inšpirovaný cestovaním majiteľov a ázijskou architektúrou, dom stojí na koloch, s dreveným posúvacím tienením a bez plota. Ako domáci hovoria, ploty ľudí iba rozdeľujú a ich snahou je dosiahnuť pravý opak, vytvoriť si dobré vzťahy s tou hŕstkou ľudí bývajúcou okolo jazera. The kitchen island stands on recycled wooden pallets, one of the more sophisticated and practical pallet solutions I have seen.

Kuchynský ostrov stojí na drevených paletách - jedno z najelegantnejších paletových riešení, aké som naživo videla.The youngest of the family: Alžbetka and Bugriš (when counted in human years).

Najmladší členovia rodiny: Alžbetka a Bugriš (ak rátame ľudské roky).


There is a narrow walking path around the house, between the windows and the movable wooden window screens.

Medzi oknami, či skôr presklenými stenami a pohyblivými drevenými okenicami je úzka cestička a veľa vzduchu.
The wooden bench and iron door (now part of the bathroom door) are thrifted items, simply painted white.

Drevená lavička a kovové dvere (teraz zapracované do kúpeľňových dverí) sú najdúchovia jednoducho natretí na bielo.The white Eames chair creating the reading nook in the bedroom was a longtime wish.

Biela Eames stolička v čítacom kútiku v spálni bola splneným snom.Thank you for the visit, now Jump!

11/09/2014

For the love of turban, at Fashion LIVE!


An interesting mix going on here - kind of retro, but still timeless - with the sunglasses and the slightly oversized trench, big jewellery and that turban. Maybe that's one thing I should try till the end of this year, though it might end up as a disaster... Youtube tutorial, where are you? :-)

Na tejto fotke ma baví zaujímavý mix elementov, ktoré tvoria taký retro a zároveň nadčasový dojem - tie slnečné okuliare, troška oversized trenčkot, veľký náhrdelník a ten turban. To je asi ešte tá vec, čo by som mala vrámci tohto roka vyskúšať, uviazať turban, aj keď za výsledok neručím... Youtube tutorial, kde si? :-)

11/05/2014

Mirror, mirror on the move


I happily took part in IKEA's PS On the move campaign introducing the PS IKEA 2014 collection, for people on the move. So me! (Expect when sitting in front of my computer all night.) ANYWAY, I really loved the round mirror so I took the beauty with me from where it was first displayed - at Bratislava Design Week. And this is what the mirror saw on the way, until it has found its new home at....

S radosťou som sa zúčastnila kampane On the move, predstavujúcej novú IKEA PS 2014 kolekciu pre ľudí a domovy, ktoré sú stále v pohybe. Úúúplne ja! (Teda s výnimkou dní a nocí, ktoré trávim pred kompom, že.) Každopádne, dizajnové zrkadlo v kombinácii so svetlým drevom ma dostalo a tak som si tú krásu zobrala so sebou z miesta, kde sa nachádzalo - Bratislava Design Weeku. A toto je malý report toho čo zrkadlo po ceste videlo, až kým nenašlo svoj nový domov...


...and this is where it has found its new home and where you can come to visit it. At Kapsula., the first pop-up studio in Bratislava that I have to tell you about very soon. Until then you can see the whole IKEA PS 2014 collection here.

...a je doma! A vy ho môžete kedykoľvek navštíviť. V Kapsuli., prvom pop-up studiu v Bratislave. Aha, o Kapsuli vám ešte musím porozprávať, veď hej. Zatiaľ si môžete celú kolekciu IKEA PS 2014 pozrieť tu


11/02/2014

Michaela, at Fashion LIVE! 2014


There was an interesting moment during Fashion LIVE! when one of the Eva Fashion Awards jury members, journalist and fashion PR expert (and professor) Dana Lapšanská was talking to a bunch of fashion design students from the Tomáš Baťa University in Zlín. After a while she started critically eyeing them and asking: are you wearing your own design? After that she told me that it's one of the things she insist on them doing - trying on the clothes they design in real life and at the same time representing their own work.
Well, Michaela, here, is one of the fashion design students in Zlín. And while I was taking her picute on the first day, she was wearing her own (beautifully simple, kimono-inspired) clothes. Check!

Počas Fashion LIVE! som zachytila jeden zaujímavý moment, keď sa jedna z porotcov Eva Fashion Awards, novinárka, PR odborníčka a profesorka módy Dana Lapšanská pýtala skupinky študentov módneho dizajnu z Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, či majú na sebe vlastné modely. Neskôr mi povedala, že to je jedna z vecí, na ktorej pri študentoch trvá - aby nosili a testovali svoje modely naživo a zároveň tak reprezentovali svoju prácu.
Michaela, tu na fotkách, je tiež jednou zo študentiek módneho dizajnu v Zlíne. A keď som ju fotila, mála na sebe svoje (krásne jednoduché, kimonom inšpirované) veci. Check!

10/30/2014

Coming through: Alexander Wang x H&M


When the Alexander Wang for H&M collaboration was announced, I instantly imagined something along the very casual, but well layered and well cut, minimalistic and laid-back T by Alexander Wang line, which made me feel warm inside, and I also instantly imagined how my wallet is going to hurt.
And then came the collection. Not at all anything I expected. But very on trend. Very sporty, all black and grey, very tough, but kind of sexy (God, did I just use the word "sexy"?!) at the same time. I have watched the launch show in New York online and saw this racetrack and an army of crossfit gods and goddesses with black tapes and flat stomachs and wide shoulders walk it. It was very impressive.
Now, let me tell you that I kind of neglected my workout regime lately and you wouldn't caught me dead in the skin-tight ladies outfits. But the men's collection, that is something - big sweats, jackets with hoodies, anoraks. All tough, funtional material. Plus the accessories are fun, like if you're looking for your perfect black leather backpack, you just found it. The collection launches on the 6th of November at 10 a.m. at Eurovea. Meanwhile you can browse the collection here.

Keď bola oznámená aktuálna dizajnérska kolaborácia Alexander Wang for H&M, mne v hlave okamžite naskočili obrázky takej tej pohodovej, krásne vrstvenej kolekcie dobrých strihov a minimalistického dizajnu v lahodiacich neutrálnych farbách á la línia T by Alexander Wang. Tá predstava mi robila dobre, aj keď som si zároveň nevyhutne musela predstaviť, koľko ma to bude stáť. 
A potom prišla tá kolekcia. Úplne iná ako som očakávala. Ale zároveň absolútne trendy. Veľmi športová, čisto čierno-šedá, s takou bojovnejšou, drsnejšou energiou, ale zároveň svojím spôsobom sexi (že pardón, fakt lepšie slovo ako "sexi" mi nenapadá). Uvádzaciu show v New Yorku som si pozrela online a dokonalosť tej prehliadky bola chytľavá. Pretekárska dráha ako mólo, na nej bohovia a bohyne z cross-fitu s čiernymi "tejpami" na dokonalých telách, širokých ramenách a plochých bruchách.
A potom som si spomenula ako môj trénigový režim už pár mesiacov nestíha pracovnému tempu a úprimne, do priliehavej dámskej kolekcie by ste ma ani náhodou nedostali. Ale pánske, to je iné - veľké mikiny, bundy s kapucňami, parky. Všetko pevné, funkčné materiály. A doplnky sú zábavné tiež, napríklad ak hľadáte dokonalý čierny koženy ruksak, ten práve v tej kolekcii je. Uvedená bude 6. novembra od 10.00 hod. v Eurovea. Zatiaľ si ju môžete kompletne preklikať tu aha.


10/27/2014

Fashion LIVE! 2014: Jana Kuzmová


This was truly one of the most beautiful and put-together collections Fashion LIVE! has seen this year. Based on photographs by Karol Plicka and shape-wise inspired by folk costumes. The black colours stand for the black soil and the hard work, while the white and flowery light tones for the new life and flowers that blossom from the black soil. There is a slight Slovak melancholy in the air, which was present also during the show (see the video here). You can watch Janka talk about the collection in this video we shot for Fashion LIVE!

Toto bola jedna z najkrajších a najkompaktnejších kolekcií tohtoročného Fashion LIVE! Inšpirovaná fotografiami Karola Plicku a folklórnymi tvarmi a vrstvením. Čierne farby sú metaforou čiernej zeme a ťažkej práce, kým svetlé tóny a kvetované motívy reprezentujú krásu a nový život, ktorý rastie z čiernej zeme. Celá kolekcia nesie v sebe takú jemnú slovenskú melanchóliu, ktorú bolo cítiť aj počas prehliadky (video z nej si môžete pozrieť tu). Alebo si pozrite Janku ako krásne hovorí o kolekcii vo videu, ktoré sme natočili pre Fahion LIVE!


Come on, how beautiful is this outfit above?! And I got to try on the big chunky piece of poncho on the picture below. You can see it on Instagram here. What do you think? Some called it a blanket or a carpet, but I think it is just perfect.

Prestrihaný kabátik a sukňa na fotke vyššie je čistá nádhera. Ja som neodolala tomu, vyskúšať si maxipončo na fotke nižšie. Na Instagrame tu aha. Čo myslíte? Niekto tomu nadáva do obrusu, iný do koberca. Pre mňa dokonalosť!